Custom Tablecloth Store


Portofino Custom Print Table Skirting by the foot

02945

Portofino Custom Print Table Skirting by the foot 02945
$52.2 In stock
Skirting Styles
Velcro Skirt Clip Sizes
Portofino Box Pleat Skirting Shirred Skirting Accordion Pleat Lace valance over shirred Stage Skirting Skirt clips